O geštalt terapiji

Geštalt terapija je nastala kao reakcija na manjkavosti psihoanalize, da bi zatim postala obuhvatan i autonoman teorijski i terapijski sistem koji danas predstavlja jedan od najuticajnijih humanističkih oblika terapije, odnosno terapije uopšte.

Sama reč Geštalt je nemačkog porekla i odnosi se na celinu, konfiguraciju, integraciju, obrazac ili oblik, ističući tako jedan od osnovnih koncepata ovog pravca – da je celina više od zbira delova i da se klijent posmatra u isto vreme kao celovito biće i kao biće koje teži daljoj integraciji kroz kontakt.

Značajni uticaji na geštalt terapiju​

Geštalt terapija se razvijala pod uticajem različitih filozofskih i teorijskih perspektiva. Ovi uticaji se međusobno ne isključuju, već se njihovi elementi prepliću kroz praksu moderne Geštalt terapije, što rezultira posebnim i jedinstvenim terapijskim pristupom.

Psihoanaliza

Geštalt terapija prepoznaje da ljudi imaju nesvesne procese, želje i sukobe koji utiču na njihove misli, emocije i ponašanja, te daje značaj simbolizmu i snovima kao putevima za samoistraživanje i razumevanje. Geštalt terapeuti podstiču klijente da istraže svoju ličnu istoriju kako bi stekli dublje razumevanje svojih trenutnih obrazaca i poteškoća.

Humanistička psihologija

Geštalt pripada humanističkom pravcu i ističe značaj pozitivnih, zdravih aspekata klijenta i podrške koju on već ima u svom bio-psiho-socijalnom kontekstu. Čovek je biće koje ima izbor i odgovornost, kreativan je i ima kapacitet da se reguliše i ostvari svoje potencijale, da stvori smisao i vrednost.

Geštalt psihologija opažanja

Primarna karakteristika zdravog organizma je stvaranje celine. Čovek se ne može svesti na svoje delove, on teži da se integriše i da raste kroz kontakt. U terapiji klijenti često doživljavaju olakšanje kroz završavanje nedovršenih poslova sa drugima i sa sobom, tj. kroz ispunjavanje svojih legitimnih potreba koje su ostale iz različitih razloga neostvarene.

Egzistencijalizam

Geštalt terapija se temelji na postavci da svesnost i odgovornost daju značenje i obrazac jedinstvenom životu svake osobe. Što smo svesniji ko smo, šta radimo i šta nam je potrebno, to imamo više slobode za izbor svog odgovora u svakoj situaciji, za promenu i lični rast.

Fenomenološka metoda

Tokom procesa terapije, u odnosu terapeut-klijent, akcenat je na aktuelnim, subjektivnim i jedinstvenim doživljajima klijenta. Pitanje je "Šta jeste?", a ne "Šta bi trebalo da bude?". Akcenat je na tome kako nešto radimo, doživljavamo i kominiciramo "sada i ovde", a ne zašto smo nešto radili "tada i tamo".

Dijaloški pristup

Terapijski odnos je od suštinske važnosti i služi kao platforma za istraživanje i isceljenje.
Geštalt terapija uvažava sve odnose ličnosti, a ne samo terapijski odnos. Mi smo pre svega bića usmerena na relacije, tako da se o "ja" moze razmišljati kao o skupu odnosa: nema "ja" bez "ti".

Teorija polja

Perspektiva polja u geštalt terapiji prepoznaje značaj većeg sistema u kojem se pojedinac nalazi, podstičući istraživanje kako okolina, odnosi i društveni faktori utiču na lična iskustva i doživljaj selfa. Teorija polja promoviše holističko razumevanje i uvažavanje svih elemenata u polju kao potencijalno značajnih.

Istočnjačke filozofije

Fokus na "ovde i sada" u geštalt terapiji pomaže pojedincima da se povežu sa svojim trenutnim iskustvom i pristupe svojim autentičnim osećanjima i potrebama. Pored svesnosti u sada i ovde, posebna pažnja se posvećuje senzacijama u telu i disanju, jer telo, način držanja i disanja daju važne informacije o emocionalnom stanju i aktuelnim potrebama.

Značajni uticaji na mene lično

Najznačajniji uticaji u mom životu su ljudi koji su mi najbliži. Moja porodica, prijatelji, mentori, klijenti pa i saradnici — oni su oblikovali ono što sam danas. S druge strane, neke poznate ličnosti su ostavile neizbrisiv trag na mom putu. Ovi izuzetni ljudi iz oblasti psihologije, filozofije, teologije i šire oblikuju moj profesionalni identitet i inspirišu pristup i podršku koju pružam svojim klijentima.

Uticaji

(+381)63/87-82-773

(+36)20/53-64-322

branka.irizanin@yahoo.com

Budimpešta, Mađarska

Za dodatne resurse i inspiraciju pratite me na mojoj Facebook strani.

sr_RSSerbian