Česta pitanja​

Radim sa klijentima online, preko zoom platforme i uživo, u Budimpešti, u XII okrugu (Bürök utca). Takođe, povremeno viđam klijente koji su iz Beograda uživo u Beogradu, kao dopunu redovnim online susretima.

Oubičajena dinamika susreta je jednom nedeljno. Ponekad je prikladno da se sastajemo više ili manje od jednom nedeljno, zavisno od naših dogovora, finansijskih mogućnosti i terapijskih ciljeva.

U celini, potpuna poverljivost seansi je jedan od ključnih etičkih principa terapijskog rada. Međutim, u praksi postoje sledeća ograničenja:

  • S vremena na vreme ja diskutujem o svom radu sa supervizorom. Ovo je standardna praksa i pomaže mi da radim sa Vama. Moj supervizor se obavezuje istim Etičkim kodeksima kao i ja.
  • Ako smatram da postoji opasnost da povredite sebe ili druge, uzimam pravo da prekršim poverljivost kako bi sprečili štetu.
  • Ako sud zahteva od mene da pružim neke informacije.
  • Ako od Vas dobijem pismeni pristanak o deljenju informacija o našem radu za neku konkretnu potrebu.
  • Ukoliko ste mlađi od 18 godina, imajte na umu da Vaši roditelji ili staratelji mogu tražiti pristup Vašim podacima.

Pridržavam se Etičkog kodeksa Društva psihologa Srbije (DPS), kodeksa Saveza društava psihoterapeuta Srbije (SDPS), kodeksa Evropskog udruženja za geštalt terapiju (EAGT) i etičkih principa Evropskog udruženja za psihoterapiju (EAP). Uvek možete zatražiti od mene ova dokumenta na uvid ili im možete sami pristupiti preko sledećih linkova:

 

Etički kodeks DPS-a: http://dps.org.rs/o-drustvu-psihologa/zakoni-i-pravilnici/eticki-kodeks

Etički kodeks SDPS-a: https://savezpsihoterapeuta.org/eticki-kodeks/

Etički kodeks EAGT-a: https://www.eagt.org/joomla/index.php/2016-02-25-13-29-31/code-of-ethics

Etički principi EAP-a: https://www.europsyche.org/quality-standards/eap-guidelines/statement-of-ethical-principles/

  • U slučaju otkazivanja seanse potrebno je da me obavestite minimum 24 sata unapred. Ukoliko otkazni rok bude kraći od dogovorenog, nastojaću da vam ponudim novi termin u toku iste nedelje. Ukoliko to nije moguće, onda će otkazana seansa biti naplaćena.
  • Ukoliko bude potrebno da ja otkažem dogovoreni susret, bićete obavešteni najmanje 24 sati unapred, osim u hitnim slučajevima, i nastojaću da ponudim alternativno vreme u toku iste nedelje. Ukoliko to nije moguće, naredni terapijski susret je bez naknade.

Ne, ja kao psiholog ne prepisujem lekove. Ako, nakon nekog vremena zajedno, odlučimo da bi terapija lekovima mogla biti prikladna, sarađujem sa pouzdanim psihijatrima na koje mogu da Vas uputim kao i da sarađujem u tom aspektu Vašeg lečenja.

Psihoterapija predstavlja značajno ulaganje vremena, energije i novca. Važno je odabrati terapeuta sa kojim vam je prijatno da radite. Uglavnom je dovoljno 3-4 susreta da biste znali da li Vam ja kao terapeut odgovaram.

Uvek mogu da Vas uputim na druge kolege i koleginice za koje duboko verujem da su odlični terapeuti.

Postoje različiti načini da doživite potrebu da završite terapiju, to je individualno iskustvo. Često se odlikuje gubitkom tegoba koje su Vas dovele na terapiju, postizanjem promene kojoj ste se nadali ili opštim doživljajem povećane radosti i funkcionalnosti u svakodnevnom življenju.

U normalnom toku terapije Vi ćete prepoznati kada ste spremni da završite terapiju, a mi ćemo se zajedno pripremiti za rastanak kako bismo optimalno podržali Vaš dalji razvoj i dobrostanje. Ponekad se dešava da terapija bude veoma izazovna i da osetite jaku želju da naglo završite. Zamolila bih Vas da se, ukoliko je moguće, uzdržite od te akcije, već da, umesto toga, donesete Vaše potrebe na naš naredni susret kako bismo ih dalje istražili i kako bismo osigurali najbolji ishod za Vas. Generalno, za terapijski rad koji je duži od 10 nedelja, preporučujem da otkazni rok bude najmanje 3 nedelje.

Možete me direktno kontaktirati pozivom ili porukom na +381/63/8782-773 ili +36/20/5364-322 ili putem maila na: branka.irizanin@yahoo.com.

(+381)63/87-82-773

(+36)20/53-64-322

branka.irizanin@yahoo.com

Budimpešta, Mađarska

Za dodatne resurse i inspiraciju pratite me na mojoj Facebook strani.

sr_RSSerbian